Çalışan Yan Hakları

Çalışan Yan Hakları

Kurumsal şirketler, çalışanları için şirket bağlılığı ve aidiyet duygusunu arttıracak yan haklar sunarlar. Yan fayda paketleri sunulması aynı zamanda kurumun marka bilinilirliğine ve tercih edilen İşveren olmaya da katkı sağlamaktadır. Sigortayeri Çalışan Yan Hakları bölümü tarafından kurumun hedefleri, çalışan profili, ve İnsan Kaynakları stratejilerine en uygun çözüm önerileri sunulmaktadır.

+90 (212) 340 8581 BİZE ULAŞIN

Sağlık Sigortası Çözümleri

Kurumsal şirketlerde, günümüzde ilk sırada tercih edilen yan haklardan biri “Sağlık Sigortaları”dır. Çalışan personelin kurum içinde kendilerini değerli hissetmelerini sağlarken, kurum güvenini ve bağlılığını da artırmayı hedefler. Tüm bu süreçlerde, sizlere en iyi hizmeti ve optimum çözümleri sunuyoruz.

Bu kapsamda sunulan hizmetler;

 • İhtiyaç analizi sonrasında uygun programın oluşturulması,
 • Benchmark ve teminat kullanım frekansları ölçülerek gruba özel alternatif planların oluşturulması,
 • Sigorta şirketlerinden alınan tekliflerin aynı şartlar altında bir araya getirilmesi,
 • Müşterinin uygun bulduğu sigorta şirketlerinin teklifleri üzerinde gerekli içerik ve primsel pazarlıkların yapılarak poliçenin nihai haline getirilmesi,
 • Seçilen ürün ve içeriği hakkında çalışanları bilgilendirmek amacıyla seminerler organize edilmesi,
 • Primlerin bordraya yansıtılması konusunda İK destek hizmeti verilmesi,
 • Sözleşme, poliçe ve zeyilnamelerin kontrollü olarak doğru zamanda iletilmesi,
 • Sözleşme, poliçe ve zeyilnamelerin kontrollü olarak doğru zamanda iletilmesi,
 • Müşterinin onayı sonrasında poliçe işlemlerinin takibi,
 • Tazminat takibinin yapılması;

  –  Tazminatların sigorta şirketine ulaştırılmasının sağlanması (kurye organizasyonu),

  –  Sigorta şirketine gönderilmeden önce tespit edilen eksik evrakların temini,

  –  5 iş günü içinde tazminat ödemesinin sağlanması ve sigortalıya ödeme bildirimi,

  –  3 aylık periyodlarda, Sigorta kullanımı ile ilgili detayların grup yetkilileri ile analiz edilmesi.

Bireysel Emeklilik

Çalışanlarının hayatına ekstra değer katmayı hedefleyen işverenlerin çalışanlarına sunduğu ‘’İşveren Grup Emeklilik Planı’’ hem çalışanlara hem de işverenlere özel avantajlar sağlayarak her iki tarafın da memnuniyetini sağlar. “Bireysel Emeklilik Planları”, yeni ve kaliteli iş gücünün şirket bünyesine katılmasında etkili olduğu kadar mevcut kadronun da uzun sureli istihdamına katkıda bulunur.

Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. kurumun zaman içinde değişen ihtiyaç ve önceliklerine uygun grup emeklilik planları oluşturarak kurum içerisindeki iş gücünün daha verimli çalışmasına katkı sağlayacak modeller geliştirmektedir.

Bu kapsamda sunulan hizmetler;

 • Firmanın sektörü, çalışan profili, İK politikaları ve şirket kültürünü göz önünde bulundurarak, kurum ihtiyaç ve beklentilerine en uygun emeklilik planının oluşturulması,
 • Hazırlanan emeklilik planının, diğer yan haklar ile uyumunun sağlanması,
 • Plan içerikleri ve teminatların karşılaştırılması (benchmarking),
 • Oluşturulan plan ile ilgili doküman ve görsellerin hazırlanması,
 • Oluşturulan plan ile ilgili olarak personeli bilgilendirme amaçlı Eğitim programları düzenlenmesi,
 • Yeni ve gelişmekte olan emeklilik piyasası, uygulamalar ve yeni yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmede bulunulması,
 • Çalışan memnuniyet anketleri düzenlenmesi.